Két làm mát DEL-LP
Đăng ngày 17-05-2013 Lúc 03:13'- 769 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Két làm mát DEL-LP

Két làm mát  DEL-LP sử dụng trong các dây truyền sản xuất mía đường, nhà máy sản xuất.

Két làm mát DEL-LP

Két làm mát DEL-LP.

Thông số kĩ thuật
Model Khả năng trao
đổi nhiệt
Lưu lượng  Điệp áp  Công suất
động cơ
(kW/ ˚C) (l/phút) (W)
DEL4FP15 0.28 20 3ø380 0.75
DEL4FP30 0.3 40 3ø381 0.75
DEL4FP45 0.33 60 3ø382 1.5
DEL4/70FP45 0.38 60 3ø383 1.5
DEL4/70FP80 0.41 80 3ø384 1.5
DEL5FP30 0.42 40 3ø385 0.75
DEL5FP45 0.45 60 3ø386 1.5
DEL5FP80 0.48 80 3ø387 1.5
DEL6FP45 0.55 60 3ø388 1.5
DEL6FP60 0.58 80 3ø389 1.5
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.