Extended connection collar Hager.
Đăng ngày 04-05-2013 Lúc 03:16'- 903 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Extended connection collar Hager.


Extended connection collar Hager.

Extended connection collar Hager.

Thông số kỹ thuật
Mã SP Loại
HXB031H Tay cầm quay mở rộng x250
HYA013H Mở rộng bộ kết nối x160 4P
HYB010H Kết nối mở rộng x250 4P
HYD010H Kết nối mở rộng H400 4P collar set of 4pcs
HYD013H Kết nối mở rộng H630 4P

Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.