Spreader Colla Hager.
Đăng ngày 04-05-2013 Lúc 04:04'- 1146 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Spreader Colla Hager.


Spreader Colla Hager.

Spreader Colla Hager.

Thông số kỹ thuật
Mã Sp Loại
HYA011H x160 3P
HYA012H x160 4P
HYA014H x160 3P
HYA015H x160 4P
HYB011H x250 3P
HYB012H x250 4P
HYC011H H250 3P
HYD011H H400-H630 3P
HYD012H H400 4P
HYD014H H630 3P
HYD015H H630 4P

Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.