Thiết bị phủ đầu cuối Hager.
Đăng ngày 04-05-2013 Lúc 02:58'- 1035 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Thiết bị phủ đầu cuối Hager.


Thiết bị phủ đầu cuối Hager.

Thiết bị phủ đầu cuối Hager.
 
Thông số kỹ thuật
Mã SP Loại Kiểu Mã SP Loại Kiểu
HYA021H x160 3P Dài HYC022H H250 4P Dài
HYA022H x160 4P Dài HYC025H H250 3P Ngắn
HYA023H x160 3P Mở rộng HYC026H H250 4P Ngắn
HYA024H x160 4P Mở rộng HYC027H h250 3P Mặt bích dài
HYA025H x160 3P Ngắn HYC028H h250 4P Mặt bích dài
HYA026H x160 4P Ngắn HYD021H h400-h630 3P Dài
HYA027H x160 3P Mặt bích dài HYD022H h400-h630 4P Dài
HYA028H x160 4P Mặt bích dài HYD023H H400-H630 3P Mở rộng
HYB021H x250 3P Dài HYD024H H400-H630 4P Mở rộng
HYB022H x250 4P Dài HYD025H H400-H630 3P Ngắn
HYB023H x250 3P Mở rộng HYD026H H400-H630 4P Ngắn
HYB024H x250 4P Mở rộng HYD027H h400-630 3P Mặt bích dài
HYB025H x250 3P Ngắn HYD028H h400-630 4P Mặt bích dài
HYB026H x250 4P Ngắn HYE021H H800-H1000 3P Dài
HYB027H x250 3P Mặt bích dài HYE022H H800-H1000 4P Dài
HYB028H x250 4P Mặt bích dài HYE025H H800-H1000 3P Ngắn
HYC021H H250 3P Dài HYE026H H800-H1000 4P Ngắn

Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.