Biến dòng LMZD2-10Q
Đăng ngày 15-08-2021 Lúc 03:07'- 209 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Biến dòng LMZD2-10Q

Thống số kỹ thuật:
Model: LMZD2-10Q
Kiểu máy: trong nhà
Điện áp làm việc: 10kV
Dải dòng điện sơ cấp: 1200A, 1500A, 2000A, 3000A, 4000A, 5000A
Biến dòng LMZD2-10Q