Biến dòng LMZB6-10Q
Đăng ngày 15-08-2021 Lúc 03:00'- 207 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Biến dòng LMZB6-10Q

Thống số kỹ thuật:
Model: LMZB6-10Q
Kiểu máy: trong nhà
Điện áp làm việc: 10kV
Dải dòng điện sơ cấp: 1200A, 1500A, 2000A, 3000A, 4000A
Biến dòng LMZB6-10Q