Biến dòng LAZBJ-10
Đăng ngày 15-08-2021 Lúc 02:05'- 157 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Biến dòng LAZBJ-10

Thống số kỹ thuật:
Model: LAZBJ-10
Kiểu máy: trong nhà
Điện áp làm việc: 10kV
Dải dòng điện sơ cấp: 5A, 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 75A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A
Biến dòng LAZBJ-10