Chống sét YH5WZ-102/266-110kV
Đăng ngày 15-05-2019 Lúc 10:15'- 1063 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Chống sét YH5WZ-102/266-110kV

Thống số kỹ thuật:
Model: YH5WZ-102/266-110kV
Điện áp: 110kV