Máy cắt dập từ GXW2M-1000/800
Đăng ngày 05-04-2016 Lúc 06:31'- 2084 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Máy cắt dập từ GXW2M-1000/800

Thông số kỹ thuật:
Model: GXW2M-1000/800
GXW1M-4000/3200 3
GXW1M-4000/4000 3P
GXW2M-1000/400 3P
GXW2M-1000/630 3P
GXW2M-1000/800 3P
GXW2M-1000/1000 3P
GXW2M-2000/1600 3P
GXW2M-2000/2000 3P
GXW1RD-200/3P ~ 1-10
GXW1RD-400/3P ~ 1-10
GXW1RD-500/3P ~ 1-10
GXW1RD-200/3P ~ 3-6
GXW1RD-400/3P ~ 3-6
GXW1RD-500/3P ~ 3-6
GXW1RD-200/3P ~ 1-3
GXW1RD-400/3P ~ 1-3
GXW1RD-500/3P ~ 1-3
DW15-200Y/11
DW15-200H/11
GXW2-2000/3P 630A ST-L2
Máy cắt dập từ GXW2M-1000/800

Máy cắt dập từ GXW2M-1000/800